...περισσότερα

...περισσότερα
 
 
H ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, είναι μια εταιρία με παρελθόν  και 30ετή εμπειρία στις μεταφορές προϊόντων και οικοσκευών και απευθύνεται σε εταιρίες και ιδιώτες που θέλουν την διακίνηση και διανομή των προϊόντων ή των οικοσκευών τους από ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ προς ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗΣ και από ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗΣ προς ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς επίσης και στις εσωτερικές μετακομίσεις - μεταφορές οικοσκευών στους Νομούς Χανίων και Αττικής. ...περισσότερα
Πλήρης συσκευασία υαλικών, πινάκων,  κ.λ.π.
...περισσότερα
 
 
 
Ειδικευμένο, μόνιμο προσωπικό,
...περισσότερα

 
 
 
 

 

 
 
Pagritios.Com © Copyright 2006,
All rights reserved.

Art Internet Design